Tillkännagivande: Personalutskottet 2021-10-18

Protokollet är justerat: 2021-11-18
Sammanträdesdatum: 2021-10-18
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Linnea Hallenberg

Sidan publicerades 23 november 2021