Tillkännagivande: Personalutskottet 2021-06-01

Protokollet är justerat:
Sammanträdesdatum: 2021-06-01
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-09-14
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-10-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Linnéa Hallenberg

Sidan publicerades 14 september 2021