Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2023-03-30

Sammanträdesdatum: 2023-03-30
Protokollet är justerat: 2023-03-30
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-03-31
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-04-22
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 30 mars 2023