Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2023-03-09

Sammanträdesdatum: 2023-03-09
Protokollet är justerat: 2023-03-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-03-17
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-04-08
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 16 mars 2023