Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2024-06-20

Protokollet är justerat: 2024-06-26
Sammanträdesdatum: 2024-06-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-06-27
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-07-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 26 juni 2024