Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2024-03-07

Protokollet är justerat: 2024-03-13
Sammanträdesdatum: 2024-03-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-03-14
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-04-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 13 mars 2024