Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2024-01-25

Protokollet är justerat: 2024-01-31
Sammanträdesdatum: 2024-01-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-02-01
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-02-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 31 januari 2024