Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2023-12-07

Protokollet är justerat: 2023-12-13
Sammanträdesdatum: 2023-12-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-12-14
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-01-05
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 13 december 2023