Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2023-11-16

Protokollet är justerat: 2023-11-22
Sammanträdesdatum: 2023-11-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-11-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-12-15
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 22 november 2023