Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2023-04-27

Protokollet är justerat: 2023-05-04
Sammanträdesdatum: 2023-04-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-05
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-05-27
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 4 maj 2023