Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2023-01-26

Sammanträdesdatum: 2023-01-26
Protokollet är justerat: 2023-02-02
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-02-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-02-25
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 2 februari 2023