Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-17

Sammanträdesdatum: 2022-11-17
Protokollet är justerat: 2022-11-23
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-11-24
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-16
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Malin Engdahl

Sidan publicerades 23 november 2022