Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-23

Protokollet är justerat: 2022-06-28
Sammanträdesdatum: 2022-06-23
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-06-29
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-07-21
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 28 juni 2022