Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-12

Protokollet är justerat: 2022-05-19
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-05-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-06-10
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Malin Engdahl

Sidan publicerades 20 maj 2022