Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2022-04-07

Protokollet är justerat: 2022-04-07
Sammanträdesdatum: 2022-04-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-04-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-29
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 7 april 2022