Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2022-04-07

Protokollet är justerat: 2022-04-13
Sammanträdesdatum: 2022-04-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-04-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-05
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 13 april 2022