Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-17

Protokollet är justerat: 2022-03-23
Sammanträdesdatum: 2022-03-17
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-14
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 23 mars 2022