Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2022-01-27

Protokollet är justerat: 2022-02-03
Sammanträdesdatum: 2022-01-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-04
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-02-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Malin Engdahl

Sidan publicerades 4 februari 2022