Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2021-12-09

Protokollet är justerat: 2021-12-09
Sammanträdesdatum: 2021-12-09
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-12-10
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-01-01
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Malin Engdahl

Sidan publicerades 10 december 2021