Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-28

Protokollet är justerat: 2021-11-04
Sammanträdesdatum: 2021-10-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-05
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-11-29
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen
Kontaktperson: Malin Engdahl

Sidan publicerades 4 november 2021