Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämnden 2021-09-02

Protokollet är justerat: 2021-09-09
Sammanträdesdatum: 2021-09-02
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-09-09
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-10-01
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen
Kontaktperson: Malin Engdahl

Sidan publicerades 9 september 2021