Tillkännagivande: Kultur- och fritidsnämnden 2024-04-03

Protokollet är justerat: 2024-04-11
Sammanträdesdatum: 2024-04-03
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-04-11
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-05-03

Sidan publicerades 11 april 2024