Tillkännagivande: Kultur- och fritidsnämnden 2023-10-04 Taxor

Protokoll är justerat: 2023-10-04
Sammanträdesdatum: 2023-10-04
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-05
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-10-27
Kontaktperson: Jeanette Engström

Sidan publicerades 5 oktober 2023