Tillkännagivande: Kultur- och fritidsnämnden 2023-04-19

Protokoll är justerat: 2023-05-03
Sammanträdesdatum: 2023-04-19
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-04
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-05-26
Kontaktperson: Jeanette Engström

Sidan publicerades 8 maj 2023