Tillkännagivande: Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-02

Protokollet är justerat: 2022-02-15
Sammanträdesdatum: 2022-02-02
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-16
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-03-10
Förvaringsplats för protokollet: Mönsterås bibliotek, Norra Tingsgatan 5, Mönsterås
Kontaktperson: Jeanette Engström

Sidan publicerades 16 februari 2022