Tillkännagivande: Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-03

Protokollet är justerat: 2021-06-16
Sammanträdesdatum: 2021-06-03
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-17
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-07-09
Förvaringsplats för protokollet: Mönsterås bibliotek
Kontaktperson: Jeanette Engström

Sidan publicerades 18 juni 2021