Tillkännagivande: Krisledningsnämnden 2022-03-22

Protokollet är justerat: 2022-04-12
Sammanträdesdatum: 2022-03-22
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-04-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 6 april 2022