Tillkännagivande: Krisledningsnämnden 2022-01-11

Protokollet är justerat: 2022-01-17
Sammanträdesdatum: 2022-01-11
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-01-17
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-02-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 17 januari 2022