Tillkännagivande: Krisledningsnämnden 2022-01-05

Protokollet är justerat: 2022-01-07
Sammanträdesdatum: 2022-01-05
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-01-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-01-29
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 7 januari 2022