Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-04-19

Protokollet är justerat: 2022-04-22
Sammanträdesdatum: 2022-04-19
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-04-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 22 april 2022