Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-04-05

Protokollet är justerat: 2022-04-19
Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-04-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-12
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 20 april 2022