Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskotts 2023-09-05

Protokollet är justerat: 2023-09-06
Sammanträdesdatum: 2023-09-05
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-09-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-09-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 8 september 2023