Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-28

Protokollet är justerat: 2024-05-28
Sammanträdesdatum: 2024-05-28
Datum när tillkännagivande sätt upp: 2024-05-28
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 28 maj 2024