Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-21

Protokollet är justerat: 2024-05-23
Sammanträdesdatum: 2024-05-21
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-24
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 23 maj 2024