Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-14

Protokollet är justerat: 2024-05-21
Sammanträdesdatum: 2024-05-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 22 maj 2024