Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-07

Protokollet är justerat: 2024-05-08
Sammanträdesdatum: 2024-05-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-10
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-01
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 10 maj 2024