Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-23

Protokollet är justerat: 2024-05-06
Sammanträdesdatum: 2024-04-23
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-05-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 8 maj 2024