Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-09

Protokollet är justerat: 2024-04-11
Sammanträdesdatum: 2024-04-09
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-04-12
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-05-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 12 april 2024