Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-03-19

Protokollet är justerat: 2024-03-21
Sammanträdesdatum: 2024-03-19
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-03-26
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-04-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 26 mars 2024