Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-03-05

Protokollet är justerat: 2024-03-07
Sammanträdesdatum: 2024-03-05
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-03-11
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-04-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 8 mars 2024