Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13

Protokollet är justerat: 2024-02-15
Sammanträdesdatum: 2024-02-13
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-02-16
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-03-11
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 16 februari 2024