Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-06

Protokollet är justerat: 2024-02-06
Sammanträdesdatum: 2024-02-06
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-02-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-02-29
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 6 februari 2024