Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-01-16

Protokollet är justerat: 2024-01-22
Sammanträdesdatum: 2024-01-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-01-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-02-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 22 januari 2024