Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-12-12

Protokollet är justerat: 2023-12-12
Sammanträdesdatum: 2023-12-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-12-14
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-01-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 14 december 2023