Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-28

Protokollet är justerat: 2023-11-28
Sammanträdesdatum: 2023-11-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-11-30
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-12-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 30 november 2023