Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-21

Protokollet är justerat: 2023-11-27
Sammanträdesdatum: 2023-11-21
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-11-28
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-12-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 28 november 2023