Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-07

Protokollet är justerat: 2023-11-07
Sammanträdesdatum: 2023-11-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-11-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 7 november 2023