Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-24

Protokollet är justerat: 2023-10-24
Sammanträdesdatum: 2023-10-24
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 24 oktober 2023