Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-17

Protokollet är justerat: 2023-10-19
Sammanträdesdatum: 2023-10-17
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-11
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 20 oktober 2023