Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-10

Protokollet är justerat: 2023-10-10
Sammanträdesdatum: 2023-10-10
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-12
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 10 oktober 2023